Home

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższych informacji.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LEK.WET. EDYTA KORCZEWICZ-DELGADO, z siedzibą pod adresem

ul. Michałki 10, 32-091 Michałowice

, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7492080556.

 1. Rodzaje danych osobowych, które zbieramy

Możemy zbierać różne rodzaje danych osobowych, w tym m.in.:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres IP
 • dane dotyczące Twojego urządzenia (np. model, wersja systemu operacyjnego, przeglądarka internetowa)
 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania, w tym realizacji zamówień
 • świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem strony internetowej
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania newsletterów oraz ofert promocyjnych
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed nadużyciami
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:

 • Twojej zgody, w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych
 • niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem
 • prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, np. zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed nadużyciami
 1. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem danych, w tym m.in. dostawcom usług IT, firmy kurierskiej. Dane mogą być także udostępniane organom uprawnionym na podstawie prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych